Поискай си пари за слънчеви панели

Домакинствата ще могат да получат финансиране за собствени ВЕИ и соларни бойлери.

Предимствата на изграждането на ВЕИ централи за собствени нужди са повече от ясни. Независимост, намалени разходи за електроенергия и нисък въглероден отпечатък. Често пъти обаче се пропуска темата, свързана с разходите по самото изграждане на слънчеви инсталации. Това не е без значение с оглед това за колко време би се върнал подобна инвестиция и дали си струва. Каква е цената на панелите е тема с продължение. Най-малкото, защото зависи от техните мощност, брой, модел, марка и какво ли още не. Не е без значение и фактът, че инсталациите могат да се надграждат. В случаите, че нуждите на домакинството станат по-големи.

И все пак откъде могат да бъдат осигурени средства за слънчеви панели?

Възможност за пари за слънчеви панели е залегнала в плана за възстановяване и устойчивост. Там са описани подробности проектите, които ще могат да бъдат реализирани с подкрепата на Брюксел. Целта е да се повиши използването на енергия от възобновяеми източници. Като се финансира закупуването и инсталиране на фотоволтаични системи и слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. Фокусът е насочен към домакинствата. Най-вероятно, защото голяма част от бизнеса вече се е убедил на практика в ползите от работата на инсталациите за собствено производство и вече разполага със собствени солари.

Струват ли си усилията за ток чрез слънчеви панели?

Бойлер или парно?

В планът за възстановяване се предвижда финансирането на два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата. Първата от тях е изграждането на слънчеви системи за битова гореща вода. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1960.83 лева. Става ясно от документите по програмата за финансирането на ВЕИ. Втората мярка е насочена към изграждането на фотоволтаични системи до 10 kW. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева. Тук интересният момент е, че енергийно бедните домакинства ще могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Искаме по-голямо ВЕИ

В същото време домакинствата могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност надхвърля 10 kW и стойност от 15 000 лева. Безвъзмездното финансиране е ограничено само до толкова. Машините и съоръженията няма как да бъдат купени на старо. Те трябва да бъдат нови и с техническа сертификация за употреба в ЕС. Това не е случайно. Гаранцията на новата техника (най-често 25 години) предполага и добра поддръжка. По-ниското качество на фотоволтаиците може да доведе до по-ниска производителност. От там и на по-високи разходи за поддръжка, което не е без значение.

За подкрепа с пари за слънчеви панели могат да кандидатстват само домакинства, като очакванията са в схемата за подпомагане да се включат максимално 9 500.

Инсталацията трябва да е проектирана и изпълнена така, че да задоволява собствените нужди на домакинството. При остатък на електроенергия и след промяна на нормативната рамка да се отдава в енергоразпределителната мрежа, става ясно още от документите. Самите панели могат да бъдат разположени както върху жилищните имоти, така и върху прилежащите им помощни постройки като гаражи, летни кухни, навеси и др. След приемане на инсталацията и въвеждането в експлоатация в енергийната система домакинствата подават заявление за възстановяване на разходите. Друг любопитен момент е, че стойността на системите по отделните мерки, а оттук и максималният размер на безвъзмездното финансиране, е определена с маркетингово проучване.

Елате, очакваме Ви!

За подкрепата ще могат да кандидатстват само и единствено домакинствата. Очакванията на експертите обаче са, че в програмата ще се включат максимално 9500 домакинства. От които 4000 получаващи енергийни помощи. Процедурата предвижда Министерството на енергетиката да сключи договори с участващите общини, които впоследствие ще отпускат пари към самите домакинства. Тънкият момент тук е, че в българското законодателство все още няма дефиниция на т.нар. енергийно бедни българи, които също са част от допустимите кандидати по програмата. Все пак обаче, докато тя заработи, е възможно този пропуск да бъде отстранен.

Струват ли си слънчевите инсталации?

Дали си струва кандидатстването и стига ли финансирането е въпрос, чийто отговор най-общо е „зависи“. За да се пресметне общата стойност на инсталацията, са нужни детайлни подробности за самия обект – как изглежда, колко е голям, къде е разположен, има ли в близост друга сграда, която да го засенчва частично, дали конструкцията ще бъде разположена на покрив с наклон, или ще бъде наземна и много други. И все пак – проверка на „Капитал“ показа, че 10 kW фотоволтаична система струва около 13 000 лв. с ДДС, но без доставка и монтаж. В тази цена са включени панели, инвертор, модули за отдалечено следене и управление на системата, кабели и др.

Системата е напълно автоматизирана и работи без никаква нужда от човешка намеса. Превключване или настройка, изтъкват от компанията PVSolars, която предлага готови соларни фотоволтаични системи за къщи от 3 kW, 5 kW, 10 kW. Когато потреблението превишава производството, например когато в определен момент системата произвежда 2 kW, а в домакинството се ползват 2.5 kW, тогава само разликата от 0.5 kW ще бъде консумирана от електрическата мрежа. В обратния вариант, когато инсталацията произвежда 2 kW, а в дома се ползва само 1kW, тогава смарт метърът, (също част от системата) изпраща сигнал до инвертора да намали производството до 1kW.

Варианти за соларни инсталации

На пазара има и други варианти с по-високи цени, които се определят от мощността на системата и нейните функционалности и режим на работа. Специални приложения (като Huawei Fusion Solar например) позволяват да се следи консумацията на електричество в дома. Как върви самото производство на ток от собствената инсталация. Отделно – на пазара у нас се предлага и изобилие от марки и модели соларни бойлери, които отдавна са част от бита на съседна Гърция например. Термосифонният колектор (с обем 110 л), разширителен съд и нагревател струва 600 лв. с ДДС. Докато комплектът, но с капацитет 220 л се продава на цена малко над 1000 лв. с ДДС. Това показа справка в ценоразписа на „Еко енергия солар“, която е специализирана в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Този вид слънчеви колектори използват явлението на естествената конвекция, или свойството на горещата вода да се изкачва и така да циркулира непрекъснато между слънчевия колектор и водосъдържателя. При нагряване на водата нейното относително тегло намалява и тя по естествен път се покачва в резервоара. Описват процеса от друга компания – „ЕМДЕ солар“, която е на пазара на соларни системи от 15 години. Предлагат се и варианти за вакуумно-тръбни колектори с рефлектори. Колектори под налягане от неръждаема стомана с рефлектори и много други. Изборът е личен, а финансирането е на път да стане факт. На ход са домакинствата.

Поискай си пари за слънчеви панели сега!

Допълнителни връзки и повече за нашите услуги

Научете повече за KMP Solar в нашият Facebook или от страница За нас.

Ако имате нужда от поддръжка на Фотоволтаични електро централи или друго можете да посетите страница Нашите услуги.