КМП Солар е специализирана фирма за проектиране и изграждане на покривни фасадни и теренни фотоволтаични централи – ФЕЦ.

В този процес, ние спазваме точно определени методики и стъпки, които са на база на нашият дългогодишен опит в соларният бизнес. Изработваме технически проекти за ФЕЦ по всички необходими части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ.

Изграждаме фотоволтаични централи – ФЕЦ, като това преминава през следните етапи:

  1. изработване и сглобяване на конструкция за монтаж на фотоволтаични панели;
  2. монтаж на фотоволтаичните панели върху конструкцията;
  3. електрическо свързване на панелите помежду им;
  4. свързване с предвидените в проекта инвертори, събирателни табла, касети, трафопостове;
  5. изграждане на заземителна инсталация.

Направа на измервания:

 • за годността на изградената заземителна инсталация;
 • за изолацията на използваните кабели;
 • за настройване на използваните генераторни съоръжения, инвертори.

След изграждането на ФЕЦ, подготвяме съпроводителна документация за установяване на годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия.

Често задавани въпроси за изграждане на фотоволтаични централи

Фотоволтаичната централа, известна още като слънчева електроцентрала, е съоръжение, което генерира електричество от слънчева светлина с помощта на слънчеви панели или фотоволтаични клетки. Тези клетки преобразуват слънчевата светлина директно в електричество, чрез фотоволтаичния ефект.
Изграждането на фотоволтаична централа обикновено включва няколко ключови стъпки. Те включват избор и оценка на място, получаване на необходимите разрешителни и одобрения, инсталиране на слънчеви панели, създаване на поддържащи конструкции, свързване на централата към електрическата мрежа и извършване на дейности по тестване и въвеждане в експлоатация.
При избора на място за фотоволтаична централа се вземат предвид различни фактори. Те могат да включват потенциал за слънчеви ресурси, налична земна площ, близост до електрическа инфраструктура, оценки на въздействието върху околната среда, местни разпоредби и достъпност за поддръжка и експлоатация.
Продължителността на изграждането на фотоволтаична централа може да варира в зависимост от размера на проекта, сложността и специфичните за обекта фактори. Обикновено завършването на строителството, включително получаването на необходимите разрешителни и одобрения, може да отнеме от няколко месеца до няколко години.
Изграждането на фотоволтаични централи може да представлява различни предизвикателства. Те могат да включват придобиване на земя, мрежова връзка и изисквания за инфраструктура, променливи разходи за материали, неблагоприятни метеорологични условия и навигиране през регулаторни процеси и екологични съображения.

За интересна информация, свързана с нашата дейност, можете да посетите страницата „Новини“ или на нашата Facebook страница.