Изграждане на фотоволтаични централи

КМП Солар е специализирана фирма за проектиране и изграждане на покривни фасадни и теренни фотоволтаични централи – ФЕЦ.

В този процес, ние спазваме точно определени методики и стъпки, които са на база на нашият дългогодишен опит в соларният бизнес. Изработваме технически проекти за ФЕЦ по всички необходими части, за категории строежи – 3, 5 и 6 по смисъла на ЗУТ.

Изграждаме фотоволтаични централи – ФЕЦ, като това преминава през следните етапи:

  1. изработване и сглобяване на конструкция за монтаж на фотоволтаични панели;
  2. монтаж на фотоволтаичните панели върху конструкцията;
  3. електрическо свързване на панелите помежду им;
  4. свързване с предвидените в проекта инвертори, събирателни табла, касети, трафопостове;
  5. изграждане на заземителна инсталация.
Изграждане от KMP Solar

Направа на измервания:

  • за годността на изградената заземителна инсталация;
  • за изолацията на използваните кабели;
  • за настройване на използваните генераторни съоръжения, инвертори.

След изграждането на ФЕЦ, подготвяме съпроводителна документация за установяване на годността на изградената ФЕЦ и представянето им в съответните инстанции за назначаване на приемателна комисия.

За интересна информация, свързана с нашата дейност, можете да посетите страницата „Новини“ или на нашата Facebook страница.