Предимствата и предизвикателствата на фотоволтаичните централи

Предимствата-и-предизвикателствата на фотоволтаичните централи

Производството на слънчева енергия става все по-популярно като метод за генериране на възобновяема енергия. Използвайки силата на слънчевата светлина, слънчевите електроцентрали могат да произвеждат електроенергия, без да произвеждат парникови газове или вредни замърсители. Съществуват обаче някои предизвикателства пред широкото използване и ефективността на слънчевата енергия. Тук можете да прочетете за предимствата и предизвикателствата на фотоволтаичните централи.

Предимства на фотоволтаичните инсталации

Чиста енергия

Основното предимство на производството на слънчева енергия е, че тя е чист и възобновяем източник на енергия. За разлика от изкопаемите горива, които са ограничен ресурс и при изгарянето си отделят вредни емисии. Фотоволтаичните централи използват само силата на слънцето за производство на електроенергия. Това означава, че те могат да помогнат за намаляване на емисиите на парникови газове и други замърсители, които допринасят за изменението на климата и замърсяването на въздуха.

Тих и ненатрапчив източник на енергия

Слънчевите електроцентрали са безшумни и не смущават жителите, живеещи наблизо. За разлика от други инсталации, които предизвикват шум и безпокойство, слънчевите електроцентрали са идеални за жилищни комплекси и кооперации.

Ниски разходи за поставяне

Друго предимство на производството на слънчева енергия е все по-нарастващата му рентабилност. С усъвършенстването на технологиите и увеличаването на производството цената на панелите спада значително. В много части на света производството на електроенергия от слънчеви електроцентрали вече е по-евтино от производството на електроенергия от електроцентрали на изкопаеми горива. Очаква се тази тенденция да продължи с развитието на технологията.

Мултифункционалност на соларните паркове

Инсталациите за слънчева енергия са също така много гъвкави и могат да се инсталират в различни среди. Те могат да се инсталират на покриви, на големи полета и дори в космоса. Това ги прави привлекателен избор за широк спектър от приложения – от малки домове до големи промишлени проекти.

Генериране на печалба от фотоволтаични централи

Неизползваната енергия от слънчевите панели може да се продава. Това може да стане чрез сключване на договор за покупко-продажба с търговец на ЕЕО или на свободния енергиен пазар. Това Ви позволява да печелите пари от енергийната компания, вместо да ги плащате на нея. Произведена от соларната система.

  • 3 kWp – около 3750 kWh / год.
  • 5 kWp – около 6250 kWh / год.

Зависи според домакинството колко количество ще е необходимо. Например:

Фотоволтаична система с мощност 3 kW е идеална за семейство от двама или трима души. Системата включва хладилник, телевизор, 10-20 лампи, пералня (3-5 пъти седмично), съдомиялна машина (до 5 пъти седмично), компютър и дори малък климатик.

Домашен слънчев колектор с мощност 5 kW е достатъчен за семейство от 4-5 души. Системата може да поеме и хладилник, телевизор, осветление (20 или повече), пералня (поне пет пъти седмично), съдомиялна машина (поне пет пъти седмично), сушилня (поне пет пъти седмично), компютър, голям климатик, малки уреди, които не се използват винаги, и дори водна помпа.

Предизвикателства пред фотоволтаичните инсталации

Въпреки тези предимства, съществуват и предизвикателства, свързани с фотоволтаичните инсталации.

Интеграция на мрежата

Едно от най-големите предизвикателства е мрежовата интеграция. Слънчевите електроцентрали произвеждат непостоянна електроенергия, която може да претовари мрежата, ако не е интегрирана правилно. Това може да доведе до непостоянно електроснабдяване, което да доведе до прекъсвания на електрозахранването. За да се преодолее това предизвикателство, се разработват нови технологии за по-ефективно интегриране на фотоволтаичните системи в мрежата.

Отпадъци от фотоволтаичните панели

Друго предизвикателство е въздействието на фотоволтаичните инсталации върху околната среда. Въпреки че няма преки емисии, производството и емисиите на фотоволтаичните панели могат да окажат въздействие върху околната среда. Това включва използването на опасни химикали по време на производството и изхвърлянето на панелите в края на жизнения им цикъл. За да намалят това въздействие, производителите работят за разработване на по-устойчиви производствени методи и програми за рециклиране.

Като цяло производството на слънчева енергия предлага много предимства като чист и възобновяем източник на енергия. Съществуват обаче няколко предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да стане тази технология по-ефективна и широко достъпна. Като продължаваме да инвестираме в научноизследователска и развойна дейност и като насърчаваме политиките, които насърчават използването на възобновяеми енергийни източници, можем да помогнем за изграждането на по-устойчива и щадяща околната среда енергийна система. Това бяха предимствата и предизвикателствата на фотоволтаичните централи.

Допълнителни връзки и повече за нашите услуги

Научете повече за KMP Solar в нашият Facebook или от страница За нас. Ако имате нужда от поддръжка на Фотоволтаични електро централи или друго можете да посетите страница Нашите услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *